Category Archives: Skog

Träd växer betydligt mer när de är gamla än de gör i sin ungdom

På grund av den stora utbredningen i just västra USA finns det där en nationalpark med många exemplar av denna sorts träd. Nationalparken heter Redwood National Park och ligger i Kalifornien.

På grund av den stora utbredningen av den amerikanska sekvojan i just västra USA finns det där en nationalpark med dessa träd. Nationalparken heter Redwood National Park och ligger i Kalifornien.

Jag läste en intressant artikel i Helsingborgs Dagblad. Gamla träd växer snabbare än unga träd. Vissa arter så som den amerikanska sekvojan Sequoia sempervirens, kan det innebära en storleksökning på 600 kilo per år. De amerikanska forskarna har baserat resultaten på mätningar av drygt 673 000 individuella träd tillhörande 403 olika arter. Träden har varit spridda över hela världen. Det visade sig att hos 87 procent av arterna växte träden snabbare ju större de blev.

En vanlig uppfattning har varit att unga träd ständigt ökar tillväxten för att sedan, när de nått en viss storlek och ålder, börja växa allt långsammare. Den nya studien som presenteras i tidskriften Nature visar att det kan vara precis tvärtom. Träd verkar öka både sin tillväxttakt och därmed också sitt upptag av koldioxid ju äldre de blir.

– För människor skulle det vara som om vårt växande bara skulle accelerera efter tonåren, i stället för att stanna av. Mäter man så skulle en människa kunna väga ett halvt ton i medelåldern och väl över ett ton i pensionsåldern. Säger studiens ledare Nate L. Stephenson.

Foto: Allie Caulfield, Wikimedia Commons

Nu överklagar Svenska Jägareförbundet Förvaltningsrättens beslut

Varg ylar

Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på 30 vargar har tillfälligt stoppats av Förvaltningsrätten i Stockholm efter att beslutet överklagats av flera miljöorganisationer. Nu överklagar Svenska Jägareförbundet Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.

Svenska Jägareförbundet anför ett antal olika skäl till varför Kammarrätten ska bevilja prövningstillstånd av ärendet och att riva upp Förvaltningsrättens beslut.

Förbundet tar bland annat upp det faktum att vargstammen har uppnått gynnsam bevarandestatus i och med riksdagsbeslutet från 2013. Därmed är förutsättningen helt ny gentemot tidigare års beslut om vargjakt.

Svenska Jägareförbundet anser också att följande skäl för att ändra beslutet föreligger:

  • Att det är en stor skada att beröva någon rätten till jakt.
  • Att en växande vargstam utan regleringen leder till ökande kostnader för rovdjursskador.
  • Att den korta tiden för jaktens genomförande medför att jakten inte kan genomföras.
  • Att jakten inriktar sig mot inavlade vargar i några få revir.
  • Att omfattningen på jakten bara motsvarar halva föryngringen 2013.
  • Några skäl för inhibition anges inte i Förvaltningsrättens beslut.

Om det nu är en katastrof för de människor som lever och verkar i områden med vargbestånd så ska de inte bo där. Vi ska inte utrota vargen för att vi ska trivas. Det är vi som ska ändra oss efter naturen, inte tvärt om.

 Foto: Retron, Wikimedia Commons

Höga Kusten Hike 2014 är nu datumstämplat 24 -27 Juli

 

Över de kustnära bergen, de djupa skogarna och den skimrande kusten ger sig deltagarna ut. Vill du vara med? Den 24 -27 Juli är det bestämt.

Höga Kusten Hike har blivit en av Sveriges största vandringsarrangemang. Denna 40 kilometer långa vandring går genom världsarvet Höga Kustens absoluta höjdpunkter. Genom Skuleskogen och Slåttdalsskrevan. Längst sandstränder, klippor och över Slåttdalsberget innan man går i mål på toppen på Skuleberget.

En bit in i vandringen kommer du kunna ta del av en 60 minuter friluftsutbildning med Sveriges främsta överlevnadsspecialist Johan Skullman. Johan har tidigare vart militär och testansvarig av utrustning inom Svenska Försvaret. Numera utbildar Johan i överlevnad samtidigt som han testar och utvecklar produkter åt bland annat Fjällräven, Primus, Hanwag och Hestra.

Vandringsarrangemanget har fått uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Under Höga Kusten Hike 2013 deltog 120 vandrare från totalt 10 länder.

Läs mer om vandringen http://www.hogakustenhike.se/vandringen/

Ett nödrop från gammelskogen

naturarvet_logo_rgb1

Naturarvet är en stiftelse som startade år 2004. Deras vision är att alla Sveriges djur- och växtarter som är beroende av gammal skog skall leva i en trygg livsmiljö i livskraftiga bestånd.

Deras senaste projekt att köpa Iglekärrs gammelskog har inte gått så bra. Det saknas drygt fyra miljoner som ska vara betalt innan den 31 december. Naturarvet trodde att de hade hittat en lösning i förhandlingar med JAK Medlemsbank om ett räntefritt lån med skogen som säkerhet. Det skulle ha gett tid att betala säljarna i tid och sedan kunna samla in pengarna i lugn och ro.

Bankens jurist har nu hittat ett problem med deras stadgar och upptäckte att stadgarnas skydd av skogen är så starkt att de inte kan pantsätta den. Naturarvet får aldrig göra något annat med skogen än att bevara den!

Naturarvet vänder sig därför nu till dig med en vädjan om två saker:

  1. Om du vet eller har förslag på någon institution, organisation, företag eller till och med privatperson som kan tänka sig att gå i borgen för ett lån (alternativt låna ut pengarna själv) vill vi gärna att du kontaktar oss pånaturarvet@naturarvet.se.
  2. Om du har funderat på att donera mer pengar till att bevara gammelskog så finns det inget bättre tillfälle än just nu! Ju mer pengar vi kan visa att vi får in, desto lättare blir det att få någon att ställa upp med ett lån eller med borgen. Dessutom, ju mer vi kan betala av nu, desto mer av Iglekärrs gammelskog är vi säkra på får vara kvar. Läs mer här om hur du kan bidra.

Gör som jag och bidra NU! vi naturälskare måste hjälpa Naturarvet och Iglekärrs gammelskog. SMS:a skog100 till 72 980 för att ge 100 kronor. 

Hur går det för Naturarvet med att köpa Iglekärrs gammelskog?

Naturarvet är en stiftelse som kämpar för att rädda Sveriges gammelskog. Många med mig är säkert nyfikna på hur det går för Naturarvets arbete med att köpa upp Iglekärrskogen.

Vattenstig

Jag fick ett mail där de skrev. ”Vi har fått flera frågor om hur det egentligen går och vad som händer om vi inte lyckas få ihop betalningen förIglekärrskogen i tid. Vi tänkte här berätta lite mer i detalj om hur det går och vad som är på gång.

Vi köper Iglekärrs gammelskog för exakt 5 258 595 kronor av tre olika skogsägare. Pengarna ska enligt kontraktet betalas senast den 31 december 2013. Vi har nu fått ihop en dryg miljon och redovisar dag för dag på vår hemsida hur mycket som är kvar att samla in.

Vad händer då om vi inte lyckas få in hela köpesumman före nyår? Exakt vad som händer vet inte ens de jurister vi talat med. Stiftelselagen som reglerar vår verksamhet är stenhård och våra stadgar förbjuder oss att avyttra skog som vi en gång har förvärvat. Det är med andra ord tveksamt om ens kronofogden kan ta skogen ifrån oss. Det skulle i sista hand bli en rättslig process som ingen vet utgången av.

Men vi tänker se till att vi inte kommer dithän. Vi kommer att göra vad vi kan för att få in de pengar som behövs. Förutom insamlingen från alla er som stödjer oss ansöker vi också om större bidrag från olika stiftelser och fonder. Vi hyser gott hopp om att få ett sådant bidrag men det är också så att ju mer vi har samlat in själva, desto större är chansen att en stiftelse eller fond vill engagera sig.”

Naturarvet behöver vår hjälp, ett bidrag stor som liten för Naturarvet närmare den dag de kan säga att de har bevarat Iglekärrs gammelskog

Foto: Naturarvet

Förbjudet att handla med olagligt avverkat virke

Den 3 mars träde EU:s timmerförordning i kraft. Det blir nu olagligt att handla med trävaror av olagligt avverkat virke.

Den som släpper ut olagligt avverkat virke eller trävaror på EU:s inre marknad kan få böter eller fängelse i högst två år enligt Skogsstyrelsens förslag till regeringen.

– Det blir främst en utmaning för trävaruimportörer eftersom de, om de inte redan har det, själva måste bygga upp system för att visa att virket inte är olagligt avverkat, säger Stefan Karlsson, skoglig handläggare, Skogsstyrelsen.

Det som berör timmerförordningen är nästan all slags import av trävaror, bland annat rundvirke, plywood,  papper, pappersmassa och trämöbler. Det innebär att den som handlar med virke och trävaror ska kunna lämna information om virkets ursprung, trädart och kvantitet för varje leverantör. Detta för att råvaran ska kunna spåras genom hela leveranskedjan från avverkare till köpare.

Skogsstyrelsen är den myndighet i Sverige som ska kontrollera att förordningen följs, bland annat genom stickprovskontroller av importörer.

– För svenska skogsägare blir det inte några omfattande förändringar, då vi redan har ett system med statlig tillsynsverksamhet av skogsvårdslagen och miljöbalken samt krav på avverkningsanmälan, säger Stefan Karlsson.

Foto: Nuttakit

Naturmorgon – Sveriges första Bioblitz

Idag pratade Naturmorgon om vildkatterna i tyskland, vi följer med Lena och Tove Näslund på valskådning och så möter vi Leigh Pinney och Bonnie Easly Appleyard som studerar valarna via fjärrstyrda kameror.

Ett intressant och spännande avsnitt. Känner du till bioblitz? Det är när massvis av olika experter, allt från fågelexperter till småkryps experter och antusiaster sammlas och söker igenom en kvadratkilometer.

Detta får vi lära oss mer om i dagens avsnitt.

Expressen – nu installeras kameror i naturen

Nu kommer kameror placeras mitt i naturen.

Länsstyrelsen har beviljat tillstånd för allmän kameraövervakning av rovdjur i naturen inom Östergötlands län. Intresset är främst riktat mot lodjur, men även vargar, björnar, kungsörn och järv är intressant.

Spårning av rovdjur
Främst kommer kameraövervakningen att användas under barmarksperioden och snöfattiga vintrar. Länsstyrelsen i Östergötland vill med kameraövervakningen kvalitetssäkra föryngring och familjegrupper av främst lo.

– Är det dåligt med snö är det svårt att spåra djur. På så sätt kan man se om de är ensamma eller har ungar, säger Patric Andersson.

Länsstyrelsen vill också kunna avgöra antalet individer samt identifiera specifika rovdjur i samband med återkommande rovdjursangrepp. Området omfattar kommunerna Linköping, Kinda, Ödeshög, Norrköping, Finspång och Motala.

Det latinska namnet för lodjur är lynx lynx

Så skriver Expressen idag. Jag kan tycka att det är okej att sätta upp kameror i naturen när man ska försöka fånga ett spcifikt djur eller betende hos djur där man vet att djuret finns. Tillexempel i fågelbo eller i myrstackar.

Så som expressen skrev längre ner i artiklen så kommer kamrorna att sitta vid viltstigar. Så det värkar som att dom kommer att chansa lite när dom väljer ut plattserna för kamrorna.

Tror det hade varit bättre om man försökte locka till sig lodjur med mat och sen sätta spårare på några av ledarna för att sedan sätta upp kamror vid deras gryt.

Vad tycker ni om att installera kameror i skogen?

http://www.expressen.se/nyheter/nu-installeras-kameror—i-naturen/

Välkommen till Skogsfestivalen 2012

Nu är det dags för skogsfestivalen – Nordeuropas största mötesplats för naturvårdare, skogsaktivister, miljövänner och naturnära mångbrukare.

Fem dagar med spännande inventering tillsammans med experter på lavar, mossor, svampar, skalbaggar med mera. Diskussioner, skogspolitisk paneldebatt, konst och filmer. Men även lärorika föreläsningar om bland annat naturnära skogsbruk, vedlevande svampar, nyttoväxter, skogen i Ryssland.  Allt detta och mycket därtill.

Mer information och hela programmet hittar du här

Rädda Sveriges gammelskog

Nu kan du med hjälp av NaturBloggen rädda Sveriges gammelskog.

Jag har nu tillsammans med Naturarvet startat en kampanj för att stoppa avverkningen och bevara skogen. Varje år avverkas gammelskog, det är idag ca 4 procent av den svenska skogen som räknas till gammelskog.

Därför har jag på NaturBloggen tillsammans med Naturarvet skapat en kampanj för att ge alla möjlighet att vara med och bevara Sveriges sista gammelskogar. Och det är bråttom…

NaturBloggen´s mål är 5000 kronor. Ett sms kostar bara 50 SEK

SMS:a  skog 159 till 72980 för att skänka 50 SEK
Om du avslutar ditt sms med namn kommer det att synas. Annars blir din gåva presenterad som anonym.
Exempel: skog 159 Jonas Andersson

http://insamling.naturarvet.se/campaign/naturbloggen