Category Archives: Småkryp

Nu flyttar småkrypen in

artportalen

Mellan den 19-21 maj stängs Artportalen tillfälligt. De flyttar över databasen för Småkrypen från den gamla småkrypsportalenFör att kunna byta system släcks både Småkrypsportalen och nya Artportalen i ett par dygn, vilket sker 19 maj.

Efter flytten måste du själv koppla dina tidigare fynd till ditt konto i nya Artportalen för att till exempel kunna göra ändringar eller se fynden i dina egna listor. Det ska du enkelt kunna göra i nya Artportalen.

Det har även gjorts en hel den bra förbättringar, på artportalen den senaste tiden. några exempel är kartor, granskaläge innan publicering och förbättrad import av stora datamängder. En stor fördel är också att man kommer kunna rapportera alla arter i samma system.

Databasen för fåglar har ännu inte överflyttats men det är beräknat tidigast till senhösten 2014.

Så uppvaktar vargspindelhanen sin hona

20131212-134936.jpg

En del vargspindelhanar uppvaktar sina honor genom att trumma med bakkroppen mot underlaget. Honorna har inga öron men känner av vibrationerna.

Foto: Anki krypinsturen.se

Sover flugor?

Husfluga

Nej, men precis som människor behöver sömn behöver flugorna inaktiva perioder, De sitter då helt stilla och försöker att inte bli upptäckta.

Foto: JJ Harrison, Wikimedia Commons

En generation av sugmask

Macro fotografen John Hallmén hittade en bärnstenssnäcka Succinea som hade ett jobbigt öde. Snäckan var infekterad av en sorts sugmask Leucochloridium paradoxum. Denna mask är en parasit med en fascinerande livscykel och olika stadier.

Larven börjar sin resa som parasit när den blir uppäten. Därefter letar den sig in i snigelns vävnad, växer och ändrar skepnad fullständigt. När masken nu är i sitt unga stadie som kallas sporocyst växer den till stora pulserande utskott som i sin tur innehåller hundratals individer. Det är dessa vi ser i Johns film, när de tar sig ut i snäckans ögontentakel.

Fåglar ser den färgglada larven och det är inte för än den blivit uppäten, som parasiten nått sin slutvärd och byter skepnad på nytt. Som färdigutvecklad mask lever den som tarmparasit inuti fågeln.

Tillsammans med fågelns spillning följer det med äggkapslar från masken som sedan blir uppätna av en snäcka och en ny generation av sugmasken har börjat.

Det förändrade hela min syn på naturen

My Cover DesignDe senaste åren har jag fascinerats av insekter och småkryp. Jag har lärt mig att se de små vackra varelserna som lever vid sidan av oss människor. De finns runt omkring oss hela tiden och är specialister med utvecklade egenskaper för att överleva i en miljö med hög konkurrens.

Insekter har en stor betydelse i naturen, tittar man lite närmare på dem så får man se en helt ny värld.

-Myrorna använder  dofter för att känna igen varandra. Varje stack har sin egen doft och känner därför igen varandra i stackens kolsvarta mörker. Det finns vissa myrarter som utnyttjar detta förtroende för dofter och använder det för att kunna leva i fienders stackar. De lever då på stacken som en parasit, detta efter att ha “snott” stackens doft.

-Efter att en mygghona har stuckit genom huden, sprutan hon in saliv för att blodet inte ska koagulera. Salivet gör också att myggbettet kliar och svullnar.

Detta är bara litegrann av vad du får läsa i min nya boken, Inga underverk äro större än de minsta. Klicka här för att ladda ner den gratis.

4 enkla bestämningsnycklar

Här tänkte jag dela med mig av några enkla bestämningsnycklar. Med hjälp av vissa nycklarna kan du få fram vilken art du har hittat medans andra visar familjen som arten finns i.

Vad är då en bestämningsnyckel?

Det är ett hjälpmedel där man svarar på olika frågor för att sollar bort dem familjer eller arter som inte stämmer in på hur just den arten man har hittat ser ut.

Bestämningsnycklar

Skalbaggar – En översiktlig bestämningsnyckel av skalbaggar på land och i vatten.

Sniglar & snäckor – En enkel vägledande bestämningsnyckel över de vanligaste  sniglarna och snäckorna i svenska trädgårdar.

Humlor – Någon av de 10 vanligaste humlearterna i Sverige. Obs! Bestämningsnyckeln är begränsad till drottningar och arbetare.

Växter – På denna sida kan du bestämma växter genom att ange egenskaper hos den växtart du söker. Till exempel, växtens höjd, fyndplatts, blomfärg med mera.

Välkommen till Skogsfestivalen 2012

Nu är det dags för skogsfestivalen – Nordeuropas största mötesplats för naturvårdare, skogsaktivister, miljövänner och naturnära mångbrukare.

Fem dagar med spännande inventering tillsammans med experter på lavar, mossor, svampar, skalbaggar med mera. Diskussioner, skogspolitisk paneldebatt, konst och filmer. Men även lärorika föreläsningar om bland annat naturnära skogsbruk, vedlevande svampar, nyttoväxter, skogen i Ryssland.  Allt detta och mycket därtill.

Mer information och hela programmet hittar du här

Skadedjur är en klassfråga

Jag anser att ordet skadedjur är en klassfrågapå samma sätt som att en del kallar rika människor för överklass. Bara för dom har mycket pengar skulle dom vara mer värda än andra som inte känar lika mycket. Men det är inte det vi skulle prata om nu utan om skadedjuren men principen är den samma.

Foto: Karen Shaw

Mjölmask anses vara ett skadedjur bara för att om man inte sköter om sina råvaror som man har i skafferiet så kan man få mjölmask där i. Men mjölmask är ju även ett foderdjur som man matar andra djur med, bland annat en del reptiler.

Dom flesta som klassas som skadedjur är nyttiga djur och en del har vi även som husdjur. Så jag anser att det är vi människan som är ett skadedjur.

Citat från de5stora.se:
Människan är den enda rovdjursart som aktivt, och i stor skala förstör sin egen och andra djurs livsmiljö. Hon ändrar på naturen med asfalt, betong och schaktningsarbeten, dikar ut våtmarker, dämmer upp älvar, fyller ut havsvikar, sågar ner hela skogsområden, dumpar sopor i jättelika tippar och släpper ut en okontrollerbar mängd kemikalier och radioaktiva ämnen som förgiftar omgivningen.

Möss, råttor, mjölmask och andra sådana djur är inte skadedjur utan dom används främst som sällskapsdjur och foderdjur. Så att använda ordet skadedjur är att kränka djuren, dom gör ju det som dom alltid har gjort i miljontals år. Det är ju vi människor som har vuxit ifrån naturen och om vi då råkar stöta på en mus i källaren så kränker vi den genom att kalla den för skadedjur, den letar troligen efter mat och försöker skaffa sig ett bo för att överleva. Precis som vi människor.

Hittade en bokskorpion

Woow igår när jag satt vid datorn så fick jag syn på en liten, liten insekt som satt på väggen jämte dataskärmen. Jag kollade lite närmare och såg att det var en bokskorpion, Wow tänkte jag. Jag fick ett lyckorus i hela kroppen.

För att inte bokskorpionen skulle smita så la jag en transparant tallrik upp-och-ner över den.

 

Bokskorpion är ett mycket speciellt djur. den tillhör ordningen klokrypare. Det finns 3000 olika arter runt om i världen men bara ett 20-tal är kända i Sverige. Det finns inga i sverige som är större än 5 millimeter men utomlands kan dom bli upp till 10 millimeter.

Bokskorpionen är ett rovdjur som äter löss, kvalster och andra små insekter men för större djur och för människor så är dom helt ofarliga.

Vissa arter jagar på marken bland mossa. Andra förekommer under lös bark på döda träd, Många håller till i murkna träd, gärna i anslutning till fågel-, bi- och getingbon. Dom kan även leva nära oss människor. Då kan man se dom bland böcker, utehus och i stall.

 

Från Linnés Systema naturae.

Antennerna är cheliforma (det vill säga lika skorpionens klor), bakkroppen är oval och platt. Artens förekomst anger Linné till Europa. Ordet umbrosis i meningens fortsättningen är en böjningsform av latinets umbra för skugga vilket kan syfta på att arten påträffas på mörka och skuggiga ställen exempelvis i markens förna. Dock har ordet även betydelsen av ”skuggig lärosal” vilket även passar då bokskorpionen förr var betydligt vanligare i de lärdes bibliotek än i dagens elementuppvärmda inomhusklimat. Ordet suffocatis kan närmast härledas från sufficio som betyder lägga något under eller grund till byggnad, vilket skulle kunna återspegla artens livsmiljö.
Källa: Naturhistoriska riksmuseet

Boktips Småkryp

Hej jag tänkte pressentera en av böckerna jag brukar använda som källa.

Jag är lite osäker på vad som gäler angående källor och hänvisningar. Så därför hänvisar jag till olika böcket även att jag kan det jag skriver sen tidigare.

För att lyssna tryck på play
Boktips Småkryp

Citat: Våra vanligaste insekter och andra småkryp i närbild – en fascinerande värld tätt inpå oss. Djuren är fotograferade i sin naturliga miljö, och bilderna åtföljs av texter om djurens ofta egendomliga och intressanta levnadssätt. För att underlätta identifieringen är bilderna ordnade i grupper efter den miljö där man vanligen hittar arterna. En idealisk bestämningsbok att ta med ut i naturen. Slut citat.

Om ni kan något om hänvisningar och källor så skriv en kommentar och berätta, ge även exempel.