I dag är det pälsfria fredagen

Pälsfria fredagen infaller sista fredagen i november. En dag då vi tänder ljus för djuren i pälsindustrin.

Djurens rätt instiftade denna dag som en del i pälskampanjen som sträcker sig ända fram till valet 2014. Djurens rätt anordnar även aktiviteter runt om i landet för att sätta fokus på pälsfrågan.

När du handlar och är osäker så fråga alltid efter ursprunget på de plagg du köper. På naturbloggens pälsfria lista finns butiker och varumärken som garanterar att de inte säljer eller kommer att sälja klädesplagg eller skor med päls.

Sportfiskarna tilldelas hederspris för rovfiskprojektet

Vattenakademiens hederspris till Sportfiskarna

Sportfiskarna startade rovfiskprojektet för att öka bestånden av rovfiskar, främst gädda och abborre samt bidra till en friskare kustmiljö och en rik biologisk mångfald. Projektet har bidragit med ett trettiotal åtgärder längs med ostkusten. Allt från mindre biotopvårdsarbeten som att ta bort vandringshinder till att anlägga gäddvåtmarker.

Sportfiskarna tilldelades nyligen Vattenakademiens hederspris 2013 för fiskevårdsarbetet inom rovfiskprojektet.

Motivering till Vattenakademiens hederspris:
”Pristagarna har genom stora arbetsinsatser med hängivenhet och intresse skapat nya och spännande förutsättningar för artbevarande och bättre förutsättningar för biologisk mångfald i den akvatiska miljön.Akademien ser fram mot att följa resultatet av arbetet som utöver värdet för den biologiska mångfalden även har betydande sociala och kulturella dimensioner.”

Landets kräftexperter samlas till konferens i Jönköping

Nu i veckan den 27 – 28 november träffas forskare, andra experter och lokala förvaltare av kräftvatten i Jönköping. För att besvara frågan Vad är det som händer med våra kräftor? I sjöar med signalkräfta minskar fångsterna och kräftpest är ett fortsatt hot mot flodkräftan.

konferensn arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten, SLU Aqua, Sveriges Fiskvattenägareförbund och Länsstyrelsen Jönköping.

kräftpest

Här är deras pressmeddelande

” I Sverige finns två arter sötvattenskräftor: flodkräfta och signalkräfta. Bestånden av flodkräfta har minskat kraftigt i landet under 1900-talet, främst på grund av kräftpest, men också försurning, föroreningar, vattenreglering och konkurrens och smittspridning från signalkräftan. Man räknar med att så mycket som 97 procent av flodkräftbestånden slagits ut under de senaste hundra åren. Den svenska flodkräftan finns med på ArtDatabankens lista över akut hotade arter, den så kallade rödlistan.

Signalkräftan kommer från Nordamerika och sattes på 1960-talet ut i svenska vatten. Sedan 1994 är det förbjudet att plantera ut signalkräftor i Sverige där tillstånd inte funnits tidigare på grund av risken för spridning av kräftpest. De senaste åren har även fångsterna av signalkräfta minskat i många svenska sjöar.

– Kräftor är en betydelsefull del av den biologiska mångfalden och samtidigt en viktig resurs. Konferensen handlar bland annat om hur vi kan bli bättre på att förvalta, bevara och utveckla bestånden av både flod- och signalkräfta, säger Fredrik Nordwall, enhetschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Det är sju år sedan det hölls en nationell kräftkonferens i Sverige, även den gången i Jönköping.

– Kräftor är en viktig resurs på landsbygden i Jönköpings län och har så varit sedan början av 1900-talet. Idag är det signalkräftorna som helt dominerar i länets vatten och att nu kunna sprida de absolut senaste rönen om hur man på bästa sätt förvaltar signalkräftbestånden och kräftfisket på ett långsiktigt hållbart sätt känns väldigt bra, säger Anton Halldén, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Jönköping.

– Kräftfisket är en värdefull källa till rekreation, livskvalitet och näringsverksamhet på landsbygden. Vi efterlyser mer kunskap om vad som påverkar kräftbestånden och råd och riktlinjer för en bra kräftförvaltning. Vårt mål med konferensen är att forskarna ska förmedla sina kunskaper och resultat till landsbygdens kräftförvaltare, säger, Thomas Lennartsson, förbundsdirektör på Sveriges fiskevattenägareförbund

Redan 1993 gjorde dåvarande Fiskeriverket en utredning om möjligheterna att öka flodkräftbeståndet i svenska vatten och lämnade ett förslag till handlingsprogram. Detta blev underlag förÅtgärdsprogrammet för bevarande av flodkräfta 2008 – 2013 som är Havs- och vattenmyndigheten, SLU Aqua och länsstyrelsernas arbetar efter.

– Flodkräftan finns idag i landets alla 21 län och de flesta arbetar aktivt med åtgärder. Den viktigaste åtgärden är att stoppa illegala utsättningar av signalkräfta för att minska spridningen av kräftpest. Det kan också handla om att återintroducera flodkräftan där de har chans att överleva, att återställa livsmiljöer genom exempelvis kalkning och annan restaurering och att förbättra möjligheterna till ett uthålligt nyttjande, säger Lennart Edsman, forskare vid SLU Aqua och nationell koordinator för åtgärdsprogrammet.

Mycket av arbetet med att bevara flodkräftan bygger på lokalt engagemang. Under konferensen ges flera exempel på hur det går till i praktiken, deltagarna får veta hur flodkräftan påverkas av vattenkraften, hur man lyckades utrota signalkräftan på Gotland och hur norrmännen arbetar för att upptäcka och få bort kräftpesten.

Första svenska fyndet av den främmande och invasiva arten marmorkräfta gjordes i november 2012 i Märstaån i Sigtuna kommun. Att den är invasiv innebär att den hotar den biologiska mångfalden. Marmorkräftan härstammar från USA och det är första gången den hittats i Skandinavien

Sofia Brockmark, utredare på HaV, berättar om arbetet med att bedöma riskerna med marmorkräftan och de insatser som gjorts hittills.

– Risken för att kräftor som sätts ut sprider smitta är väldigt stor och en här kan enstaka utsättning skapa en vild population då arten förökar sig genom jungfrufödsel. De 13 individer som hittades i Märstån har undersökts för kräftpestsmitta och den smittsamma kräftsjukdomen white-spot disease och alla prover är negativa. Inget tyder heller på att arten spridits, säger Sofia Brockmark

Konferensen hålls på Elite Stora Hotellet i Jönköping och pågår 27-28 november. HaV:s generaldirektör Björn Risinger invigningstalar och som avslutning får deltagarna lyssna till krögaren och vinkännaren Carl-Jan Granqvist från Grythyttan som berättar om hur kräftor gått från att vara husmanskost till att bli delikatess. ”

Länk till programmet

Annons: novemberfest upp till 60% rabatt på Addnature

Butiken Addnature grundades år 2000 av några klättrare, skidåkare, paddlare, cyklister, vandrare, surfare och löpare. Några år senare, 2007 öppnade de butik på Högbergsgatan i Stockholm och 2012 öppnade de barnbutiken Addnature Kids.

Addnature älskar äventyr och det moderna friluftslivet.

– Barn behöver egentligen bättre funktionskläder än vuxna, åtminstone till vardags. De ska hålla sig varma och torra under flera timmars lek på förskolan, på rasterna i skolan och på fritiden. Kläderna ska dessutom vara hållbara för alla äventyr som barn hittar på. Hur många av oss vuxna hoppar i vattenpölar, klättrar i träd, åker rutschkana på rumpan och äter vår lunchmatsäck på en stubbe i skogen, efter att först ha lekt flera timmar ute i snön? Säger Mathias Hedström VD för Addnature.com och Addnature Kids.

Addnature novemberfest

Just nu har de novemberfest med massor av erbjudanden.  Upp till 60 % rabatt på både kläder och utrustning. Passa på att shoppa julklappar eller vinter kläder och skor till barnen.addnature HANDPRESSO OUTDOOR SET

Något av det bästa jag vet är att sitte mitt i skogen med en termos kaffe. Hur ska man slå detta då? JO med nybryggt kaffe ur Handpresso som är en espressomaskin på 30 cl.

Vad står överst på din önskelista ? skriv en kommentar.

Sover flugor?

Husfluga

Nej, men precis som människor behöver sömn behöver flugorna inaktiva perioder, De sitter då helt stilla och försöker att inte bli upptäckta.

Foto: JJ Harrison, Wikimedia Commons

ASC-certifierad lax i svenska butiker.

salmo

Alla de 16 internationella företag som odlar lax för oss konsumenter har nu beslutat om att tillsammans arbeta för en större hållbarhet inom industrin. Målet är att senast år 2020 ska deras hela produktion ha den internationella certifieringen ASC (Aquaculture Stewardship Council) för hållbar fiskodling.

Mängden vildfångad fisk till oss konsumenter översteg den globala totala vattenbruksproduktionen för fem år sedan. För två år sedan producerade vattenbruket mer i volym än nötköttsproduktionen globalt. WWF började för tio år sedan att arbeta med flera intressenter för att ta fram ett regelverk till ASC för hållbar fiskodling. Kriterierna för lax blev klara 2012.

– Att laxodlingsindustrin slutligen har beslutat att samarbeta för större hållbarhet är goda nyheter. Det är ett åtagande som kommer att förändra vattenbruket och få dominoeffekter i hela den globala livsmedelsindustrin, säger Inger Näslund, expert fiskefrågor på Världsnaturfonden WWF.

Kriterierna för lax kommer att drastiskt minska de negativa effekterna av laxproduktionen i några av världens mest känsliga kustmiljöer. Några av problemen som ska lösas är bland annat näringsutsläpp, kemikalieanvändning, rymningar av odlad lax som kan sprida sjukdomar, lokal påverkan och inte minst frågan om mängden vildfångad fisk i fodret.

– Vi bör alltså inom en snar framtid kunna förvänta oss att hitta ASC-certifierad lax i svenska butiker. Då efterfrågan på odlad fisk och skaldjur ökar i hela världen är det viktigt att fiskodlingen blir effektiv, miljöanpassad och använder mindre naturresurser. Havens fiskresurser måste värnas då utfiskningen har fått gå allt för långt, säger Inger Näslund.

Vi konsumenter och inköpare ska med ASC-certifieringen kunna välja dokumenterat hållbara produkter och veta att de miljömässiga konsekvenserna av fiskodlingen har varit minimal.

Foto: Hartley, William W. Wikimedia Commons

Forska Utan Djurförsök fick priset för sina insatser att ersätta djurförsök

2012 delar kosmetikaföretaget Lush ut sitt första internationellt pris för insatser för att ersätta djurförsök. Årets pris delades ut i onsdags och gick till Svenska forskningsstiftelsen Forska Utan Djurförsök.

Totalt delas 250 000 pund ut varje år mellan vinnare i fem kategorier: Forskning, Utbildning, Lobbying, Opinionsbildning samt ett pris till unga forskare. I kategorin Lobbying vann Forska Utan Djurförsök över flera stora framgångsrika internationella organisationer.

FUD logga

– Det är verkligen en stor ära att i den knivskarpa internationella konkurrensen vinna pris för vårt arbete. Det behövs politisk handlingskraft för att fler djurförsök ska ersättas, och vi har visat att även en liten organisation kan påverka, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök.

I ett mail till naturbloggen, om vart prissumman på 100.000 kronor ska gå till svarar Ingrid Lindmark, kommunikationsansvarig på Forska Utan Djurförsök. – Det kommer gå till att finansiera vårt fortsatta politiska påverkansarbete. Finns mycket kvar att göra och nästa år är det valår, då kommer vi satsa ordentligt på att få fram vår fråga i debatten.

Några av framgångarna som ligger till grund för att priset gick till Forska Utan Djurförsök:

  • En handlingsplan för att ersätta djurförsök, som Forska Utan Djurförsök tog fram inför valet 2010, fick ett tydligt stöd i en statlig utredning som kom 2012. Utredningen stödjer bl.a. Forska Utan Djurförsöks bedömning att Sverige behöver ett center för alternativ till djurförsök. Häromdagen meddelade regeringen att det blir ett sådant center!
  • Forska Utan Djurförsök tryckte på för att Sverige tydligt skulle markera sitt stöd för EU:s förbud mot djurtestad kosmetika, när det riskerade att skjutas upp. Efter påtryckningar trädde förbudet i kraft i mars 2013.
  • Forska Utan Djurförsök driver på för att ersätta dagens djurtester av kemikalier. Just nu utvecklas nya metoder där en kombination av tester på celler och datoriserade beräkningsmodeller kan ge bättre underlag för riskbedömning av kemikalier. Med de nya, djurfria testerna räddas djur, samtidigt som fler kemikalier kan testas till en bråkdel av tiden och kostnaderna för djurtester. Detta har Forska Utan Djurförsök också fått gehör för i två statliga utredningar. Man hoppas nu att sådana satsningar kommer att återfinnas i lagförslag som kommer under hösten.

 

Varför är molnen olika?

moln

Moln som är bulliga i formen har bildats av vattendroppar. Vattendropparna är bara några få tiotals mikrometer (0,01-0,03 mm). Eftersom så små droppar har så liten massa kan de hålla sig svävande i luften. De små dropparna bildas av luftens vattenånga som kondenserar på ännu mindre partiklar i luften till vattendroppar när luften är mättad av ångan.

De molnen som är mer trådiga eller som en tunn hinna består istället av iskristaller, för molnen är högre upp i atmosfären, där det är kallare.

Foto: Wiki commons

första gången någonsin som jätteutterungar föds i ett zoo här i Sverige

Parken Zoo Eskilstuna invigdes den 3 juli 1898 som en av landets första folkparker. I början av 50-talet kom de första djuren till parken som skulle göra Parken Zoo till vad det är idag.

Det var den 9 september i år som två små jätteutterungar föddes för första gången någonsin i Sverige. Föräldrarna Alua och Yumbo är båda födda 2009 och har varit ett par på Parken Zoo sedan 2010.

Alua och Yumbo har grävt flera bohålor och flyttar hela tiden ungarna mellan hålorna.

”Det är första gången jätteutterungar föds i Sverige, så självklart är vi oerhört stolta”, säger Lennart Sundén djurparkschef Parken Zoo Eskilstuna. ”Alua och Yumbo har anamma föräldrarrollen på ett exemplariskt sätt. De hjälps båda åt och turas om med föräldrarsysslorna. Ungarna mår fint och nu lär de sig att simma”.

Foto: Parken Zoo Eskilstuna

Hur går det för Naturarvet med att köpa Iglekärrs gammelskog?

Naturarvet är en stiftelse som kämpar för att rädda Sveriges gammelskog. Många med mig är säkert nyfikna på hur det går för Naturarvets arbete med att köpa upp Iglekärrskogen.

Vattenstig

Jag fick ett mail där de skrev. ”Vi har fått flera frågor om hur det egentligen går och vad som händer om vi inte lyckas få ihop betalningen förIglekärrskogen i tid. Vi tänkte här berätta lite mer i detalj om hur det går och vad som är på gång.

Vi köper Iglekärrs gammelskog för exakt 5 258 595 kronor av tre olika skogsägare. Pengarna ska enligt kontraktet betalas senast den 31 december 2013. Vi har nu fått ihop en dryg miljon och redovisar dag för dag på vår hemsida hur mycket som är kvar att samla in.

Vad händer då om vi inte lyckas få in hela köpesumman före nyår? Exakt vad som händer vet inte ens de jurister vi talat med. Stiftelselagen som reglerar vår verksamhet är stenhård och våra stadgar förbjuder oss att avyttra skog som vi en gång har förvärvat. Det är med andra ord tveksamt om ens kronofogden kan ta skogen ifrån oss. Det skulle i sista hand bli en rättslig process som ingen vet utgången av.

Men vi tänker se till att vi inte kommer dithän. Vi kommer att göra vad vi kan för att få in de pengar som behövs. Förutom insamlingen från alla er som stödjer oss ansöker vi också om större bidrag från olika stiftelser och fonder. Vi hyser gott hopp om att få ett sådant bidrag men det är också så att ju mer vi har samlat in själva, desto större är chansen att en stiftelse eller fond vill engagera sig.”

Naturarvet behöver vår hjälp, ett bidrag stor som liten för Naturarvet närmare den dag de kan säga att de har bevarat Iglekärrs gammelskog

Foto: Naturarvet