Tag Archives: Bestämningsnycklar

4 enkla bestämningsnycklar

Här tänkte jag dela med mig av några enkla bestämningsnycklar. Med hjälp av vissa nycklarna kan du få fram vilken art du har hittat medans andra visar familjen som arten finns i.

Vad är då en bestämningsnyckel?

Det är ett hjälpmedel där man svarar på olika frågor för att sollar bort dem familjer eller arter som inte stämmer in på hur just den arten man har hittat ser ut.

Bestämningsnycklar

Skalbaggar – En översiktlig bestämningsnyckel av skalbaggar på land och i vatten.

Sniglar & snäckor – En enkel vägledande bestämningsnyckel över de vanligaste  sniglarna och snäckorna i svenska trädgårdar.

Humlor – Någon av de 10 vanligaste humlearterna i Sverige. Obs! Bestämningsnyckeln är begränsad till drottningar och arbetare.

Växter – På denna sida kan du bestämma växter genom att ange egenskaper hos den växtart du söker. Till exempel, växtens höjd, fyndplatts, blomfärg med mera.