Tag Archives: Bladlöss

Bladlusens könliga och könlösa förökning

bladlöss

Under större delen av året förökar sig bladlöss med jungfrufödelse och på så vis snabbt öka i antal. Det betyder att alla bladlöss är identiska för de har klonat sig. Vid något tillfälle under året förökar de sig könligt. Honor och hanar parar sig så att genvarianterna från två föräldrar  blandas, något som är en förutsättning för anpassning till nya förhållanden.

Foto: Richard Bartz, Wikimedia Commons.