Tag Archives: Iglekärrs Gammelskog

Gammelskogen är räddad för tillfället

Vaartbitare

Naturarvet lyckades inte få in pengarna som de köpte Iglekärrsskogen för, trotts deras nödrop tidigare i december. Ett problem som uppdagades då var deras stadgars skydd av skogen. De är så starkt att de inte kan pantsätta skogen.

Det ser ändå ljust ut trotts motgångarna. Naturarvet har lyckats få in tillräckligt med gåvor under de senaste veckorna så säljarna av Iglekärrs gammelskog har gått med på att förlänga betalningstiden ett år.

Naturarvet vill tacka alla de som kommit med gåvor och skriver till naturbloggen i ett mail -Vi vill gärna berätta att de tre familjer som nu säljer Iglekärrsskogen till oss har varit fantastiskt hjälpsamma och de har gjort vad de kunnat för att underlätta för oss. Ett stort tack till dem också! Naturarvet har ju som princip att bara köpa skog av små privata ägare. Vi tycker att de större bolagen borde ha råd att själva bevara den gammelskog de äger, men för en enskild familj kan det bli ett stort ekonomiskt avbräck att inte avverka skog man länge har sparat.

Det känns skönt att Naturarvet kan fortsätta att bevara och skydda skogen. Jag lovar att ”Jag ska dra mitt strå till stacken” för att Naturarvet ska nå målet med att köpa Iglekärrsskogen.

Foto: Naturarvet

Ett nödrop från gammelskogen

naturarvet_logo_rgb1

Naturarvet är en stiftelse som startade år 2004. Deras vision är att alla Sveriges djur- och växtarter som är beroende av gammal skog skall leva i en trygg livsmiljö i livskraftiga bestånd.

Deras senaste projekt att köpa Iglekärrs gammelskog har inte gått så bra. Det saknas drygt fyra miljoner som ska vara betalt innan den 31 december. Naturarvet trodde att de hade hittat en lösning i förhandlingar med JAK Medlemsbank om ett räntefritt lån med skogen som säkerhet. Det skulle ha gett tid att betala säljarna i tid och sedan kunna samla in pengarna i lugn och ro.

Bankens jurist har nu hittat ett problem med deras stadgar och upptäckte att stadgarnas skydd av skogen är så starkt att de inte kan pantsätta den. Naturarvet får aldrig göra något annat med skogen än att bevara den!

Naturarvet vänder sig därför nu till dig med en vädjan om två saker:

  1. Om du vet eller har förslag på någon institution, organisation, företag eller till och med privatperson som kan tänka sig att gå i borgen för ett lån (alternativt låna ut pengarna själv) vill vi gärna att du kontaktar oss pånaturarvet@naturarvet.se.
  2. Om du har funderat på att donera mer pengar till att bevara gammelskog så finns det inget bättre tillfälle än just nu! Ju mer pengar vi kan visa att vi får in, desto lättare blir det att få någon att ställa upp med ett lån eller med borgen. Dessutom, ju mer vi kan betala av nu, desto mer av Iglekärrs gammelskog är vi säkra på får vara kvar. Läs mer här om hur du kan bidra.

Gör som jag och bidra NU! vi naturälskare måste hjälpa Naturarvet och Iglekärrs gammelskog. SMS:a skog100 till 72 980 för att ge 100 kronor. 

Hur går det för Naturarvet med att köpa Iglekärrs gammelskog?

Naturarvet är en stiftelse som kämpar för att rädda Sveriges gammelskog. Många med mig är säkert nyfikna på hur det går för Naturarvets arbete med att köpa upp Iglekärrskogen.

Vattenstig

Jag fick ett mail där de skrev. ”Vi har fått flera frågor om hur det egentligen går och vad som händer om vi inte lyckas få ihop betalningen förIglekärrskogen i tid. Vi tänkte här berätta lite mer i detalj om hur det går och vad som är på gång.

Vi köper Iglekärrs gammelskog för exakt 5 258 595 kronor av tre olika skogsägare. Pengarna ska enligt kontraktet betalas senast den 31 december 2013. Vi har nu fått ihop en dryg miljon och redovisar dag för dag på vår hemsida hur mycket som är kvar att samla in.

Vad händer då om vi inte lyckas få in hela köpesumman före nyår? Exakt vad som händer vet inte ens de jurister vi talat med. Stiftelselagen som reglerar vår verksamhet är stenhård och våra stadgar förbjuder oss att avyttra skog som vi en gång har förvärvat. Det är med andra ord tveksamt om ens kronofogden kan ta skogen ifrån oss. Det skulle i sista hand bli en rättslig process som ingen vet utgången av.

Men vi tänker se till att vi inte kommer dithän. Vi kommer att göra vad vi kan för att få in de pengar som behövs. Förutom insamlingen från alla er som stödjer oss ansöker vi också om större bidrag från olika stiftelser och fonder. Vi hyser gott hopp om att få ett sådant bidrag men det är också så att ju mer vi har samlat in själva, desto större är chansen att en stiftelse eller fond vill engagera sig.”

Naturarvet behöver vår hjälp, ett bidrag stor som liten för Naturarvet närmare den dag de kan säga att de har bevarat Iglekärrs gammelskog

Foto: Naturarvet