Tag Archives: Jakt

En stor seger för vargen

Licensjakten på varg är med all sannolikhet över för den här gången.

Beslutet är en seger för Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden WWF. Tillsammans överklagade dem Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på 16 vargar, som bland annat inbegrep att jakten skulle få starta även om den överklagades.

Efter att Dem tre orgisinationerna tillsammans överklagade Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på 16 vargar. När dem inte fick gehör för att jakten borde stoppas under domstolsprocessen i första instans, Förvaltningsrätten, överklagande dem det separat till Kammarrätten, som tyckte att jakten borde stoppas under domstolsprocessen.

Naturvårdsverket överklagade i sin tur att jakten avbröts och ärendet har därför nu prövats av Högsta förvaltningsdomstolen, som gav Kammarrätten och Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden WWF rätt.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver i sitt beslut om att ge Naturvårdsverkets prövningstillstånd – kan ges av två skäl: Antingen för att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen, eller att det finns synnerliga skäl för en prövning. Det har inte kommit fram några sådana skäl för prövningstillstånd. Så kammarrättens beslut står därmed fast.

Jakten för i år är stoppad. Vi har Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden WWF att tacka för dom 13 vargarna som får leva vidare i naturen. TACK!

Foto: Gunnar Ries

Stopp för licensjakt på varg

Kammarrätten har beslutat om inhibition. Efter att dom tre naturskyddsorganisationerna, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Rovdjursföreningen överklagat Naturvårdsverkets beslut om licensjakt.

Jakten kan förhoppningsvis vara över. På onsdagen kom beskedet att Kammarrätten stoppar licensjakten på varg. Beslutet innebär att licensjakten på varg stoppas tills dess att den är rättsligt prövad.

Så här säger dom tre naturskyddsorganisationerna om kammarrättens beslut.

– Naturvårdsverkets jaktbeslut var slarvigt och illa underbyggt. Det är bra för vargförvaltningen att det blir rättsligt prövat. Det har inte varit så mycket bevänt med urvalet i den här urvalsjakten, säger Ann Dahlérus, generalsekreterare Rovdjursföreningen.

– Det är oerhört glädjande att det blir en rättslig prövning av jakten. Nu prövas Naturvårdsverkets beslut vilket samtidigt blir en prövning av om den svenska lagstiftningen lever upp till EU:s lagstiftning, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

– Jag är inte förvånad över Kammarrättens agerande då Naturvårdsverkets jaktbeslut bygger på mycket svaga grunder och i våra ögon formellt felaktigt, säger Peter Westman, naturvårdschef Världsnaturfonden WWF.

Läs mer
vargarnas öde i jägarens händer

Vargens öde i jägarens händer

Naturvårdsverket har ännu en gång lagt vargarnas öde i jägarnas händer.  Licensjakt på 16 vargar trotts omfattande kritik från miljöorganisationer och forskning.

När man frågar hur dom tänkte så får man till svar att licensjakten är att skjuta bort inavlade vargar och på så sätt förbättra den genetiska statusen.

Stammen blir aldrig bättre för att man skjuter bort de inavlade vargarna. Stammen blir bara mindre och mindre om man använder den synen på att ”försöka rädda” den svenska vargen. Man måste tänka tvärtemot vad naturvårdsverket gör. För att få en livskraftig stamm så behövs det nytt blod med nya gener.

Såhär säger Salomon Abresparr, Ordförande i Fältbiologerna. ”Problemet är att utan tillskott av nya vargar så ger denna jakt ingen som helst positivt verkan mot inaveln. Man värnar inte utrotninghotade djur genom att skjuta dem. Det är beslut plockat ur luften som får enorma konsekvenser för vargen.”

 

Jag vill gärna höra din åsikt om naturvårdsverkets licensjakt på varg. Så tveka inte att skriva en kommentar.

Läs mer
Stopp för licensjakt på varg

 Foto: Gunnar Ries