Tag Archives: Nattfjäril

Varför dras nattflygande insekter till ljus?

Nattaktiva insekter så som nattfjärilar har sedan tusentals år navigerat efter månens eller stjärnornas ljus. Nattflygande insekter attraheras även av artificiella ljuskällor, som en vanlig glödlampa eller lysrör. Ju mer UV-strålning en ljuskälla sänder ut desto fler insekter attraheras. Problemet för nattfjärilarna är att våra lampor inte ligger oändligt långt bort, utan tvärt om är inom räckhåll för dem.