Tag Archives: Nya Artportalen

Nu flyttar småkrypen in

artportalen

Mellan den 19-21 maj stängs Artportalen tillfälligt. De flyttar över databasen för Småkrypen från den gamla småkrypsportalenFör att kunna byta system släcks både Småkrypsportalen och nya Artportalen i ett par dygn, vilket sker 19 maj.

Efter flytten måste du själv koppla dina tidigare fynd till ditt konto i nya Artportalen för att till exempel kunna göra ändringar eller se fynden i dina egna listor. Det ska du enkelt kunna göra i nya Artportalen.

Det har även gjorts en hel den bra förbättringar, på artportalen den senaste tiden. några exempel är kartor, granskaläge innan publicering och förbättrad import av stora datamängder. En stor fördel är också att man kommer kunna rapportera alla arter i samma system.

Databasen för fåglar har ännu inte överflyttats men det är beräknat tidigast till senhösten 2014.

Nya artportalen ÄNTLIGEN här

Några av er minns kanske att jag skrev för över ett år sedan, ett inlägg om nya artportalen som skulle komma. Nu verkar det som att det äntligen är dags.

Den ”gammla” artportalen som finns i skrivande stund kommer finnas kvar tills i höst. Artportalen har fått in över 37 miljoner observationer sedan starten 2000. Systemet har 16 000 användare och i genomsnitt matas en observation in i systemet var femte sekund. Tjänsten används av allt från forskare och tjänstemän till privatpersoner som sör en viktig insats för svensk miljöövervakning.

 

 

Nya artportalen lanseras i slutet av maj med två steg.

Det första steget innebär att sökning och rapportering av arter som idag görs i portalerna för Växter och svampar, Fiskar och Övriga vertebrater förs över till nya artportalen. Den övergången sker den 27 maj då portalen släcks ner på grund av de stora mängderna data som behöver flyttas från gamla till nya systemet. Därefter dröjer det några dagar innan systemet öppnar igen.

Andra steget kommer att ske i höst, då nya artportalen även öppnas för Fåglar, Småkryp och marina evertebrater. Under tiden komme både nya och gamla artportalen vara öppna samtidigt men för olika artgrupper. All rapportering och sökning av växter och svampar, Fiskar och Övriga vertebrater görs i nya Artportalen medan Fåglar, Småkryp och Marina evertebrater rapporteras och söks precis som vanligt i de gamla.

Här är några av nyheterna i nya Artportalen:

  • Bättre kartor
  • Granska innan du publicerar
  • Förbättrad import
  • Sök fynd med ytor
  • Definiera egna parametrar
  • Artportalen blir flerspråkig