Tag Archives: Rädda Skogen

Välkommen till Skogsfestivalen 2012

Nu är det dags för skogsfestivalen – Nordeuropas största mötesplats för naturvårdare, skogsaktivister, miljövänner och naturnära mångbrukare.

Fem dagar med spännande inventering tillsammans med experter på lavar, mossor, svampar, skalbaggar med mera. Diskussioner, skogspolitisk paneldebatt, konst och filmer. Men även lärorika föreläsningar om bland annat naturnära skogsbruk, vedlevande svampar, nyttoväxter, skogen i Ryssland.  Allt detta och mycket därtill.

Mer information och hela programmet hittar du här