Tag Archives: Snabbväxande Träd

Träd växer betydligt mer när de är gamla än de gör i sin ungdom

På grund av den stora utbredningen i just västra USA finns det där en nationalpark med många exemplar av denna sorts träd. Nationalparken heter Redwood National Park och ligger i Kalifornien.

På grund av den stora utbredningen av den amerikanska sekvojan i just västra USA finns det där en nationalpark med dessa träd. Nationalparken heter Redwood National Park och ligger i Kalifornien.

Jag läste en intressant artikel i Helsingborgs Dagblad. Gamla träd växer snabbare än unga träd. Vissa arter så som den amerikanska sekvojan Sequoia sempervirens, kan det innebära en storleksökning på 600 kilo per år. De amerikanska forskarna har baserat resultaten på mätningar av drygt 673 000 individuella träd tillhörande 403 olika arter. Träden har varit spridda över hela världen. Det visade sig att hos 87 procent av arterna växte träden snabbare ju större de blev.

En vanlig uppfattning har varit att unga träd ständigt ökar tillväxten för att sedan, när de nått en viss storlek och ålder, börja växa allt långsammare. Den nya studien som presenteras i tidskriften Nature visar att det kan vara precis tvärtom. Träd verkar öka både sin tillväxttakt och därmed också sitt upptag av koldioxid ju äldre de blir.

– För människor skulle det vara som om vårt växande bara skulle accelerera efter tonåren, i stället för att stanna av. Mäter man så skulle en människa kunna väga ett halvt ton i medelåldern och väl över ett ton i pensionsåldern. Säger studiens ledare Nate L. Stephenson.

Foto: Allie Caulfield, Wikimedia Commons