Tag Archives: Sportfiskarna

Svenskt rekord på tånglake

Anders Sonesson tånglake

Tånglaken är en bottenfisk som lever i tång- och algbältet nära bottnen. Den är relativt vanlig runt våra kuster i Östersjön och på syd- och västkusten. Allt fler väljer att försöka fånga den lilla ålliknande fisken i vikter över 250 gram som är gränsen för att Sportfiskarna ska storfiskregistrera den.

Anders Sonesson från Kvidinge gav sig ut under ett par dagar i höstas för att fånga en tånglake. Den 15 november lyckades han fånga ett stort exemplar på bottenmete med borstmaskagnad krok, utanför Helsingborgs Kopparverk. Det blev ett nytt svenskt rekord, 332 gram på en godkänd våg och 41 centimeter lång.

Sportfiskarna har godkänt rekordfångsten.

Foto: Storfiskregistret 

Sportfiskarna tilldelas hederspris för rovfiskprojektet

Vattenakademiens hederspris till Sportfiskarna

Sportfiskarna startade rovfiskprojektet för att öka bestånden av rovfiskar, främst gädda och abborre samt bidra till en friskare kustmiljö och en rik biologisk mångfald. Projektet har bidragit med ett trettiotal åtgärder längs med ostkusten. Allt från mindre biotopvårdsarbeten som att ta bort vandringshinder till att anlägga gäddvåtmarker.

Sportfiskarna tilldelades nyligen Vattenakademiens hederspris 2013 för fiskevårdsarbetet inom rovfiskprojektet.

Motivering till Vattenakademiens hederspris:
”Pristagarna har genom stora arbetsinsatser med hängivenhet och intresse skapat nya och spännande förutsättningar för artbevarande och bättre förutsättningar för biologisk mångfald i den akvatiska miljön.Akademien ser fram mot att följa resultatet av arbetet som utöver värdet för den biologiska mångfalden även har betydande sociala och kulturella dimensioner.”

Gratis app – Fisknyckeln

logga_fisknyckel

Idag tänkte jag tipsa er om något ni inte brukar läsa om här på naturbloggen. Nämligen en smartphone APP.

Med appen Fisknyckeln kan du lära dig hur 50 fiskarter lever och ser ut.  Det är Sportfiskarna tillsammans med Svenska artprojektet och Nationalnyckeln som tagit fram denna APP.

Appen har detaljerade beskrivningar av drygt 50 fiskarter som lever i våra svenska sötvatten. Du kan enkelt hitta rätt art genom att svara på frågor om fiskens utseende och på så vis få hjälp att identifiera fisken.

Alla artbilderna i appen kommer från nationalnyckelvolymen om fiskar.

– Livet under ytan är dolt och hamnar nog ofta också i skymundan i skolundervisningen. Samtidigt är hoten idag många mot vattenmiljöerna. Vi tror att grunden för att vilja värna om livet under ytan är att först lära känna det, sägerJoel Norlin. Koordinator på Sportfiskarnas huvudkontor.

– Att prova på fiske är det bästa sättet att väcka intresse för livet under ytan. Appen är ett bra komplement för alla vetgiriga semesterfiskare i sommar, avslutar Joel Norlin.

tre

Jag rekommenderar att ni laddar ner appen nu,
den är gratis ändra fram till sista juli!

Appstore eller Google play