Tag Archives: Tallens Skottskjutning

Barrträdens skottskjutning

Nu börjar gran och tall få sin skottskjutning, detta är en fas då trädets skott växer ut (Och trädet blir något bredare). För tallen händer detta när toppknoppen börjar svälla och sträcka på sig. Hos granen ser det lite annorlunda ut, fasen startar då knopparna öppnats så mycket att barren blir synliga.

Det är främst i Götaland och i Svealand som det har rapporterats in gran och tall med skottskjutning till naturens kalender. Jag ska snart rapportera in skottskjutning från mitt område. Barrträden här i skogarna runt mig börjar närma sig sin fas.

Tallens skottskjutning

Tallens skottskjutning

Bilden ovan visar olika stadier av tallens skottutveckling. Miniatyr B visar det stadium som kallar skottskjutning

Ha en fin sommardag så ses vi i naturen.
/niclas

Foto: Naturens kalender fenologimanual.