Tag Archives: Varför är Molnen Olika

Varför är molnen olika?

moln

Moln som är bulliga i formen har bildats av vattendroppar. Vattendropparna är bara några få tiotals mikrometer (0,01-0,03 mm). Eftersom så små droppar har så liten massa kan de hålla sig svävande i luften. De små dropparna bildas av luftens vattenånga som kondenserar på ännu mindre partiklar i luften till vattendroppar när luften är mättad av ångan.

De molnen som är mer trådiga eller som en tunn hinna består istället av iskristaller, för molnen är högre upp i atmosfären, där det är kallare.

Foto: Wiki commons