Tag Archives: Vargjakt

Jägarnas Riksförbund vill fälla 150 vargar medans Naturvårdsverket säger 30

vargJägarnas Riksförbund känner sig svikna av myndigheterna och tar ett kraftigt avstånd från Naturvårdsverkets beslut om jakt på endast 30 vargar för 2014.

Naturvårdsverket har nu satt upp villkoren för vargjakten. Jakten är från 1 – 15 februari, de län som omfattas av jakten har valts ut med hänsyn till koncentrationen av varg. Det gäller även det antal vargar som får jagas inom länen.

Dalarna, Örebro och Värmland är de län som får en begränsad vargjakt under 15 dagar i februari

Det jag inte fattar är varför jakten är inriktad på att tömma revir i utpekade områden.

Reviren som kan komma att ingå i jakten har valts ut så att revir med genetiskt viktiga vargar inte omfattas av jakten. Länsstyrelsen ska upphäva jakten när det totala antalet vargar har fällts i ett län. Det är också länsstyrelserna som upphäver jakten om det visar sig att det finns någon genetiskt viktig varg inom de utpekade reviren.

– Anmärkningsvärt är att det på inget sätt begränsar den kraftiga tillväxten av varg med en så låg siffra, utan dessa med flera län kommer fortsatt att fungera som avelsstationer säger Generalsekreterare Per Wanström på Jägarnas Riksförbund.

JRF har tidigare gått ut med att 150 vargar under avlysningsjakt inom samtliga berörda län skall skjutas 2014. Detta för att gå mot det beslut som nyligen fattades i riksdagen om svensk rovdjurspolitik.

– Ser vi till alla människor som drabbas av det hårda rovdjurstrycket så känner man ytterligare ett svek av myndigheterna. Många av de boende i vargområden känner sig övergivna och att toleransen för vargen skulle öka i och med beslutet om jakt på 30 vargar är inte troligt säger förbundsordförande Solveig Larsson.

Enligt Rovdjurscentret De 5 Stora, fanns det totalt cirka 380 vargar i Skandinavien, varav majoriteten återfinns i Sverige eller på riksgränsen. JRF vill fälla 40% av dessa vargar.

-Det är även beklagligt att många riks- och lokal media omedelbart sätter fokus på de s.k. bevarandeorganisationernas åsikter i stället för att fokusera mediabilden på dem som tvingas leva med varg och andra stora rovdjur. Ett förvånade ställningstagande eftersom man fokuserar på utökad jakt och statliga restriktioner när tätortsbor drabbas av annat vilt som vildsvin, älg, rådjur m.m. avslutar Per Wanström

Jag förstår inte vad som är problemet. Jag hade gärna velat bo nära vargen och få uppleva ett av Sveriges rovdjur på nära håll. Det har alltid funnits varg och tillhör den Svenska naturen.

LÄN, REVIR OCH ANTAL VARGAR

• Dalarnas län:
Antal revir: ett.
Antal djur: högst sex.
Möjliga revir: Aamäck och Äppelbo.

• Värmlands län
Antal revir: två.
Antal djur: högst tolv (siffran i Naturvårdsverkets första pressmeddelande var fel och rättades under kvällen).
Möjliga revir: Värnäs, Medskogen, Trång, Brattfors, och Acksjön.

• Örebro län
Antal revir: två.
Antal djur: högst tolv. (siffran i Naturvårdsverkets första pressmeddelande var fel).
Möjliga revir: Kindla, Villingsberg och Hedbyn.

Foto: Gary Kramer, Wikimedia Commons

En stor seger för vargen

Licensjakten på varg är med all sannolikhet över för den här gången.

Beslutet är en seger för Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden WWF. Tillsammans överklagade dem Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på 16 vargar, som bland annat inbegrep att jakten skulle få starta även om den överklagades.

Efter att Dem tre orgisinationerna tillsammans överklagade Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på 16 vargar. När dem inte fick gehör för att jakten borde stoppas under domstolsprocessen i första instans, Förvaltningsrätten, överklagande dem det separat till Kammarrätten, som tyckte att jakten borde stoppas under domstolsprocessen.

Naturvårdsverket överklagade i sin tur att jakten avbröts och ärendet har därför nu prövats av Högsta förvaltningsdomstolen, som gav Kammarrätten och Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden WWF rätt.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver i sitt beslut om att ge Naturvårdsverkets prövningstillstånd – kan ges av två skäl: Antingen för att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen, eller att det finns synnerliga skäl för en prövning. Det har inte kommit fram några sådana skäl för prövningstillstånd. Så kammarrättens beslut står därmed fast.

Jakten för i år är stoppad. Vi har Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden WWF att tacka för dom 13 vargarna som får leva vidare i naturen. TACK!

Foto: Gunnar Ries

Stopp för licensjakt på varg

Kammarrätten har beslutat om inhibition. Efter att dom tre naturskyddsorganisationerna, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Rovdjursföreningen överklagat Naturvårdsverkets beslut om licensjakt.

Jakten kan förhoppningsvis vara över. På onsdagen kom beskedet att Kammarrätten stoppar licensjakten på varg. Beslutet innebär att licensjakten på varg stoppas tills dess att den är rättsligt prövad.

Så här säger dom tre naturskyddsorganisationerna om kammarrättens beslut.

– Naturvårdsverkets jaktbeslut var slarvigt och illa underbyggt. Det är bra för vargförvaltningen att det blir rättsligt prövat. Det har inte varit så mycket bevänt med urvalet i den här urvalsjakten, säger Ann Dahlérus, generalsekreterare Rovdjursföreningen.

– Det är oerhört glädjande att det blir en rättslig prövning av jakten. Nu prövas Naturvårdsverkets beslut vilket samtidigt blir en prövning av om den svenska lagstiftningen lever upp till EU:s lagstiftning, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

– Jag är inte förvånad över Kammarrättens agerande då Naturvårdsverkets jaktbeslut bygger på mycket svaga grunder och i våra ögon formellt felaktigt, säger Peter Westman, naturvårdschef Världsnaturfonden WWF.

Läs mer
vargarnas öde i jägarens händer

Vargens öde i jägarens händer

Naturvårdsverket har ännu en gång lagt vargarnas öde i jägarnas händer.  Licensjakt på 16 vargar trotts omfattande kritik från miljöorganisationer och forskning.

När man frågar hur dom tänkte så får man till svar att licensjakten är att skjuta bort inavlade vargar och på så sätt förbättra den genetiska statusen.

Stammen blir aldrig bättre för att man skjuter bort de inavlade vargarna. Stammen blir bara mindre och mindre om man använder den synen på att ”försöka rädda” den svenska vargen. Man måste tänka tvärtemot vad naturvårdsverket gör. För att få en livskraftig stamm så behövs det nytt blod med nya gener.

Såhär säger Salomon Abresparr, Ordförande i Fältbiologerna. ”Problemet är att utan tillskott av nya vargar så ger denna jakt ingen som helst positivt verkan mot inaveln. Man värnar inte utrotninghotade djur genom att skjuta dem. Det är beslut plockat ur luften som får enorma konsekvenser för vargen.”

 

Jag vill gärna höra din åsikt om naturvårdsverkets licensjakt på varg. Så tveka inte att skriva en kommentar.

Läs mer
Stopp för licensjakt på varg

 Foto: Gunnar Ries