Tag Archives: Wwf

WWF har rödlistat Nordhavsräkan och det bryr sig inte HaV eller fiskebranschen om

Världsnaturfonden WWF har rödlistat Nordhavsräkan, som hotas av överfiske och avråder konsumenter att köpa räkorna. Att räkbeståndet är hotat det håller varken Havs- och vattenmyndigheten eller fiskebranschen med om.

– EU har gett våra fiskare rättighet att fiska räkor och den förutsätter jag att man utnyttjar, säger landsbygdminister Eskil Erlandsson (C) till Västnytt.

– Vad beträffar bestånden är de på hygglig nivå och svenska fiskare har rätt att ta upp den kvot som är dem tilldelade, säger Eskil Erlandsson.

Min syn på detta är att Yrkesfiskare och Havs- och vattenmyndigheten bara tänker på pengar och hänvisar till papper. vist ska de få ta upp sina kvoter, men om beståndet ändras eller hotas att försvinna så måste man kunna bryta. Då kan man inte titta på sina papper och sedan fortsätta som vanligt, som om inget har hänt.

Världsnaturfonden menar att små räkor kastas tillbaka eftersom de stora ger mer pengar. Problemet är att de små räkorna oftast kläms ihjäl när de fångas, så de är döda när de kastas i havet igen. Det är därför förbjudet att kasta tillbaka de små räkorna.

– Kontrollen måste bli bättre så att man inte slänger tillbaka det man inte får slänga tillbaka, det vill säga den lilla räkan, säger Eskil Erlandsson.

– Om man fortsätter med de otillåtna utkasten är det förödande. Det är en stor risk att räkbeståndet fortsätter gå neråt och då sågar man faktiskt av den gren man sitter på, menar Inger Näslund, fiskeexpert på Världsnaturfonden, WWF.

ASC-certifierad lax i svenska butiker.

salmo

Alla de 16 internationella företag som odlar lax för oss konsumenter har nu beslutat om att tillsammans arbeta för en större hållbarhet inom industrin. Målet är att senast år 2020 ska deras hela produktion ha den internationella certifieringen ASC (Aquaculture Stewardship Council) för hållbar fiskodling.

Mängden vildfångad fisk till oss konsumenter översteg den globala totala vattenbruksproduktionen för fem år sedan. För två år sedan producerade vattenbruket mer i volym än nötköttsproduktionen globalt. WWF började för tio år sedan att arbeta med flera intressenter för att ta fram ett regelverk till ASC för hållbar fiskodling. Kriterierna för lax blev klara 2012.

– Att laxodlingsindustrin slutligen har beslutat att samarbeta för större hållbarhet är goda nyheter. Det är ett åtagande som kommer att förändra vattenbruket och få dominoeffekter i hela den globala livsmedelsindustrin, säger Inger Näslund, expert fiskefrågor på Världsnaturfonden WWF.

Kriterierna för lax kommer att drastiskt minska de negativa effekterna av laxproduktionen i några av världens mest känsliga kustmiljöer. Några av problemen som ska lösas är bland annat näringsutsläpp, kemikalieanvändning, rymningar av odlad lax som kan sprida sjukdomar, lokal påverkan och inte minst frågan om mängden vildfångad fisk i fodret.

– Vi bör alltså inom en snar framtid kunna förvänta oss att hitta ASC-certifierad lax i svenska butiker. Då efterfrågan på odlad fisk och skaldjur ökar i hela världen är det viktigt att fiskodlingen blir effektiv, miljöanpassad och använder mindre naturresurser. Havens fiskresurser måste värnas då utfiskningen har fått gå allt för långt, säger Inger Näslund.

Vi konsumenter och inköpare ska med ASC-certifieringen kunna välja dokumenterat hållbara produkter och veta att de miljömässiga konsekvenserna av fiskodlingen har varit minimal.

Foto: Hartley, William W. Wikimedia Commons